S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

Plstenie Mgr. Oľga Dzúrová
Iľanovo 47/108
031 01 Liptovský Mikuláš
tel: +421 0907 514146
fax:
napíšte nám
olga.dzurova@gmail.com
www.plstenie.sk

 


Obchodné podmienky

Dodacie podmienky internetového obchodu Polina- www.plstenie.sk.

1. Predávajúci dodá tovar na základe objednávky a kontaktných údajov, ktoré má k dispozícii z komunikácie zákazníka v internetovom obchode www.plstenie.sk

2. Predmetom objednávky je tovar objednaný prostredníctvom internetového obchodu www.plstenie.sk.

3. Povinnosti predávajúceho:

Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať: správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
Objednaný tovar bude adekvátne zabalený.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:
- za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou spoločnosťou,
- za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou spoločnosťou, - za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa alebo autora diela).

4. Povinnosti kupujúceho:

Kupujúci sa zaväzuje:
- zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania    objednávky,
- objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
V prípade neprevzatia tovaru (na základe objednávky) si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

5. Cena a platobné podmienky
Ceny uvedené v internetovom katalógu sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien a na chyby v katalógu ponúkaného tovaru.
Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky, prípadne zaplatením v hotovosti v prípade osobného prevzatia. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné a balné v zmysle podmienok stanovených predávajúcim. Cena poštovného a balného je vrátane DPH.

Prevzatie tovaru:

Osobne na adrese Ján Dzúr, Iľanovo 196 , 031 01 Liptovský Mikuláš, platba vopred na účet.

Platba vopred na číslo účtu : tovar bude odoslaný až po pripísaní platby na našom účte v Tatra Banke

Č. účtu: 2937141688/1100
Iban:  SK4311000000002937141688
SWIFT: TATRSKBX

 

Dobierkou – tovar zaplatíte až pri doručení zásielky

 

Poštovné a balné

v rámci Slovenskej republiky:

Slovenská pošta:

Doporučená listová zásielka*

do 20 Eur:    prevodom vopred na účet   3,50 Eur      dobierka    3,60 Eur

do 40 Eur:    prevodom vopred na účet   3,50 Eur      dobierka    4,20 Eur

 

Balík na poštu **

do 80 Eur, do 5 kg  :  prevodom vopred na účet   4.00 Eur      dobierka    4,80 Eur

 

Balík - na adresu ***

do 80 Eur, do 5 kg :   prevodom vopred na účet    4,60 Eur     dobierka    5,30 Eur

Poštovné nad 80 Eur: bezplatne


*  Doporučená listová zásielka: ak zásielka presahuje rozmery 38 x 30 x 5 cm, (stačí jeden rozmer z nich) bude balíček uložený na pošte a bude si ho potrebné vyzdvihnúť. Zásielky o menších rozmeroch budú doručované na adresu.

** Balík  - na poštu: balíček bude uložený na pošte a bude si ho potrebné vyzvihnúť, nebudú vám nechávať doručenkové lístky, ale budete oboznámený e-mailom alebo SMS správou o uložení balíka       na pošte.

*** Balík na adresu: balík bude doručený na adresu poštovým doručovateľom.

 

6. Dodacie podmienky:

Tovar expedujeme spravidla do 3-5 pracovných dní po pripísaní platby na účet pri platbe vopred.

Tovar odoslaný na dobierku je odoslaný do 5 pracovných dní. V prípade dlhšej dodacej lehoty Vás kontaktujeme mailom alebo telefonicky.

Platba za tovar vopred na účet - tovar vám je odoslaný po pripísaní sumy na účet.

 

Tovar je po obdržaní platby na účet odoslaný Slovenskou poštou - listom/ balíkom do 3 -5 pracovných dní.

7. Právo na vrátenie tovaru
V súlade so zákonom č. 108/2000 Z. z. § 12 máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Odstúpením od zmluvy sa objednávka od začiatku zruší.

Vrátenie tovaru:

  • tovar môžete vrátiť do 7 dní od jeho prevzatia
  • tovar posielajte ako doporučený balík na našu adresu: Oľga Dzúrová, Iľanovo 47, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • náklady na poštovné spojené s vrátením tovaru nesie zákazník

8. Reklamácia tovaru (Reklamačný poriadok)
Zodpovednosť predávajúceho za vady a záruka sa spravujú podľa § 619 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Práva zo zodpovednosti za vady (reklamácia) sa uplatňujú u predávajúceho.

Storno objednávky
Zo strany kupujúceho (zákazníka):

Storno objednávky zo strany kupujúceho - v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa má kupujúci nárok na vrátenie tovaru (na odstúpenie zmluvy) do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Je však nevyhnutné, aby kupujúci vrátil tovar:
a) nepoškodený,
b) v pôvodnom obale,
c) nepoužitý,
d) kompletný, so záručným listom,
e) s dokladom o jeho zakúpení.

V prípade, že kupujúci chce vráti tovar, musí v prvom rade kontaktovať predávajúceho, ktorý mu dá ďalšie inštrukcie. Kupujúci musí v uvedenej lehote tovar doručiť na adresu firmy Olga Dzúrová, Iľanovo 47,  Liptovský Mikuláš.

V prípade dodržania všetkých horeuvedených podmienok budú peniaze za tovar (nie za prepravu, ktorej výška je presne definovaná v prepravnom doklade) vrátené kupujúcemu do 15 dní odo dňa vrátenia tovaru. Vrátený tovar, ktorý bude predávajúcemu zaslaný na dobierku, nebude prijatý. Náklady na vrátenie tovaru znáša konečný zákazník (kupujúci).

Zo strany predávajúceho (prevádzkovateľa internetového obchodu alebo iného dodávateľa tovaru)

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, že objednaný tovar sa viac nevyrába alebo nedodáva alebo ak došlo k výraznej zmene cien tovaru. V tomto prípade predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho. V prípade, že hodnota tovaru už bola uhradená, peniaze budú kupujúcemu bez zbytočného meškania vrátené.

Reklamačný poriadok
Zodpovednosť predávajúceho za vady a záruka sa spravujú podľa § 619 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Práva zo zodpovednosti za vady (reklamácia) sa uplatňujú u predávajúceho.

Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začínajú plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Práva a nároky zo zodpovednosti za vady má kupujúci v zmysle vyššie uvedených ustanovení Občianskeho zákonníka. Právo zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas štandardného používania tovaru.

Aby mohla byť vaša reklamácia akceptovaná, je nutné dodržať niekoľko pravidiel:
- po prevzatí tovaru si pokiaľ možno bez zbytočného odkladu prehliadnite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je povinnosťou kupujúceho oznámiť zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru.
- upozornenie: zásielku, ktorá pri preberaní javí známky poškodenia počas prepravy /roztrhnutý obal, deformácie, diera a pod./ v žiadnom prípade nepreberajte. Predídete tak prípadným komplikáciám pri reklamácii poškodeného tovaru.
- v prípade, že zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom /v druhu, v množstve alebo v cene/, alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, je vašou povinnosťou predávajúceho ihneď informovať prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.
- v prípade, že zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať doporučene späť na adresu predávajúceho spolu s uvedením dôvodu reklamácie. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie.
- upozornenie: tovar zasielajte iba balíkovou zásielkou Slovenskej pošty, dobre zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie najneskôr do 3 dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na náklady predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď kupujúci vymenený tovar prevzal, sa nepočíta do záručnej doby. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

9. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. sa prevádzkovateľ zaväzuje postupovať v zmysle zákona a využívať tieto údaje len pre svoje vnútorné potreby a bude robiť všetky potrebné činnosti preto, aby tieto údaje ochránil.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch.
10. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v internetovom obchode www.plstenie.sk v deň odoslania alebo oznámenia objednávky, pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Odoslaním alebo oznámením objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia platných obchodných podmienok.

Platné od  18.10.2009

Upozornenie

Výrobky predávané pod značkou Olga Design, návrhy, návody, fotodokumentácia sú mojim duševným vlastníctvom a nesmú sa bez môjho súhlasu kopírovať alebo inak komerčne a nekomerčne využívať.

Konverzný kurz 1€ = 30,126 Sk

Adam Dzúr, Iľanovská 47/108, Liptovský Mikuláš, 03101

IČO:47958103

DIČ: 1086814641

 

Ján Dzúr, Ponad ohrady 196, 031 04 Liptovský Mikuláš

IČO:45851549

 DIČ:1021683201


  

N2U4NDYxOD